Max Holz

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Käerjeng
Profession : 
Student (Umwelt- und Bioressourcenmanagement)
Localité : 
Clemency

25 Joer
Fräizäit: Boulderen, Reesen

Fir eng wäitsiichteg Politik mat Verstand

Zanter de Wahlen 2011 engagéieren ech mech bei déi gréng fir nohalteg Konzepter ëmzesetzen an dobäi alle Bierger eppes Positives ze bréngen.

déi gréng pake wichteg Themen un, déi eisen Alldag an der Zukunft wäerte  matbestëmmen. Andeem mir eis elo am Detail mat gréngen Themen ausernee setzen, verhënnere mir d’Entstoe vu Käschten, déi mir duerno als ganz Gesellschaft mussen droen.