Actualités

Filtrer nos actualités par :

?

Pour affiner le contenu affiché sur cette page,
vous avez la possibilité de le filtrer
grâce aux champs de la zone "Filtrer par".
Ces filtres sont cumulables.

Catégorie
Théme
Auteur
Année

Liste des actualités

 1. Budget 2015

  Positioun vun déi gréng Käerjeng zum Budget 2015. Et ass e Fait, dass Lëtzebuerg an de nächste Joeren muss spueren fir d’Ewechfaalen vun bal 1 Milliard aus dem E-...

 2. Käerjeng goes FAIRTRADE

  Déi éischt Fairtrade-Organisatiounen sinn 1949 an Nordamerika entstanen, ier se sech an de 60er Joeren an Europa verbreed hunn. Hiert Zil war et, no der Ausbeutung an...

 3. Lancement vun der Prozedur vum PAG

  Wa vu PAG geschwaat get dann denken déi meeschte Leit un Terrainen déi am Bauperimeter sinn oder net, un Terrainen déi an de Perimeter ra geholl ginn oder rausgeholl...

 4. Summerfest

  déi gréng Käerjeng invitéieren op hier éischt Summerfest 15/06/2014 - 10:00 - 19:00 Zu Kéinzeg op der Gare

 5. <h1 class="title">
<a href="/actualites/spillplazen-zu-k%C3%A4erjeng">Spillplazen zu Käerjeng</a></h1>

  Spillplazen zu Käerjeng

  Eis ass opgefall, dass an der Lescht vill an der Gemeng iwwert d’Situatioun vun de Spillplazen diskutéiert gëtt.

 6. Pfandbechere Käerjeng

  Et geet hei ëm d’Verléinen vun Glieser an Becheren vum Cupsystem un d’Veräiner vun eiser Gemeng. Am Sënn vun offallaarme Fester hate mir eis als Gemeng 2012 direkt no...

 7. Schéint neit Joer

  déi gréng käerjeng wënschen äech alles Guddes fir 2014

 8. Positioun zum Budjet 2014

  Als aller éischt wëlle mer bemierken, dass och weiderhin vill investéiert gëtt an dat an alle Lokalitéiten vun der Gemeng. Et ass wichteg, dass all d'Bierger aus deenen...

 9. Neit Mülltaxen-Reglement Käerjeng

  Dat neit Müllgesetz vum 21.März 2012, dat op déi europäesch Virschrëften vum pollueur-payeur-system baséiert, schreift vir, dass: 1) dass d’Mülltaxen proportionell zum...

 10. Klimapakt

  D’Ziel vum Klimapakt ass et, dass d’Gemengen, déi méi no um Terrain sinn wéi de Staat, lokal a regional aktiv ginn fir d’Zäregasen ze reduzéieren, zu deem sech de Staat...

 11. déi gréng Kordall "offallarm Fester"

  Wer kennt nicht dieses Bild der Verwüstung, welches leider nach vielen größeren Festen und Manifestationen zurückbleibt. Massenweise liegen Einwegbecher und anderer Müll...

 12. déi gréng Kordall Klimabündnis

  Alles Guddes fir 2013! Gutes neues Jahr! Nos meilleurs voeux pour 2013! Best wishes! Tutto il meglio per il 2013! Tudo de melhor para 2013! Sve najbolje za 2013!