SUBSIDEN am Kader vum Klimapakt

Publié le

Déi nei Subsiden am Kader vum Klimapakt sinn ugeholl ginn

An deem Kader hate mir 2016 an dësem Sall Subsiden gestëmmt, fir eis Bierger ze motivéieren matzehëllefen, fir eis Klimaziler als Gemeng ze erreechen. Deemools hate mir d’Subsiden fir 3 Joer festgehalen (Januar 2016 bis elo Dezember 2018) Duerno wollte mir se nachmools op de Leescht huelen, wat elo haut um Ordre de Jour steet.

Mir wollten iech haut proposéieren, déi bestoend Subside bis 2021 ze verlängeren, just bäi verschiddenen den Taux vun der Ënnerstëtzung eropzesetzen, an bei anere e Maximum festzehalen