Revue vum Fonctionnement vum Service Technique

Publié le

Mee déi gréng wuaren fir des Analys vum Service technique, well mer gesinn hunn, dass no der Fusioun e Service vun enger Gréisst entstanen ass, dee net méi mam Organigramm vun der aler Gemeng Bascharage konnt fonctionnéieren. Ausserdeem hate mer d'Impressioun, dass et hei an do u Personal ging feelen. Eng Impressioun, déi jo elo genee dokumentéiert a nogewise konnt ginn.