Neit Mülltaxen-Reglement Käerjeng

Publié le

Dat neit Müllgesetz vum 21.März 2012, dat op déi europäesch Virschrëften vum pollueur-payeur-system baséiert, schreift vir, dass: 1) dass d’Mülltaxen proportionell zum reell prooduzéierte Müll musse sinn. 2) Taxen mussen eng fixe an eng variabel Komponent enthalen. 

Mir hunn eis ganz bewosst géint de Chipsystem decidéiert, deen déi variabel Taxe op Hand vum  Müllgewiicht oder der Frequenz vum Eidelmaachen bestëmmt. E Chip wëlle mir net an zwar aus verschiddene Grënn: .................