MINETT UNESCO BIOSPHERE

Publié le

De Räichtum vun der Minettsgéigend ass villfälteg: historesch geet vun de Kelten um Tëtelbierg bis zum neie Campus um Belval, deen haut duerch d’ Uni  Méiglechkeet vu villsäitegen Recherche bitt;  dernieft nach visibel industriell Geschicht vum Ofbau vum Minett z.B am Fond de Gras; awer och d’Tagebaugebitter ewéi de giele Botter, wou een gesäit wéi d’Natur sech hir Flächen erëmhëlt; d’Naturreservat Ellergronn, d’Haard zu Diddeleng ...

Mir sinn als Gemeng Käerjeng just d’Randgebitt vun dësem Reservat, obwuel zu Kéinzig an zu Lénger an der Zäit sougenannten Rasenäerz ofgebaut gouf.

Mir kinnten awer eis 4 Naturschutzgebidder en Valeur setzen, Produits du Terroir weider fërderen an och eis Betriber kinnten vum Tourismus profitéieren.

Souguer haut nach si vill Leit zu Lëtzebuerg sech net bewosst wat fir eng Natur- a Kulturvielfalt hei am Minett existéiert. D'Multikulturalitéit ass zanter Joerzéngten integrale Bestanddeel vun eiser Identitéit.

Haut kënne mer frou sinn, dass iwwert Joren a Joerzéngten Ëmweltschützer a Kulturbegeeschterter, och ënnert de Gemengepolitiker, sech dofir agesat hunn, dass Naturschutzgebidder sech konnten entwéckelen an dass dee lokalen a regionalen Patrimoine culturelle konnt erhale ginn an sech weider entwéckelen.