Budget 2015

Publié le

Positioun vun déi gréng Käerjeng zum Budget 2015. Et ass e Fait, dass Lëtzebuerg an de nächste Joeren muss spueren fir d’Ewechfaalen vun bal 1 Milliard aus dem E-Commerce ze kompenséieren a fir den Haushaltsdefizit bis 2018 an de Grëff ze kréien fir sou den Kritären aus dem Stabilitéitspakt aus der Eurozone ze entspriechen an fir de folgenden Generatiounen net e Scholdebierg ze hannerloossen.  

Ee Projet wou déi gréng dëst Joer besonneg wëllen ervirsträichen, ass de Fusiounprojet Waassertuerm matt de Gemengenatelieren. Net nëmmen, dass Käerjeng doduerch eng doubel Ofsécherung fir hier Waasserzoufuhr kritt, dass Gemengenaarbechter endlech konnten a gemengeneegen Atelieren plënneren, wou d’Gemeng kee Loyer vun 190000€ muss bezuelen, an dass et en neit Erkennungszeechen vu Käerjeng ass. Et ass och en gutt duerchduechte Projet, deen duerch seng Bauweis Terrain agespuert huet an deen duerch seng tectechnesch Installatioun et erlaabt den Energieverbrauch ze minimiséieren.